top of page

Sara Grbavac, dipl. ing.nutricionizma, diplomirala je nutricionizam na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

 

Kroz svoj rad u udruzi, Sara ima želju proširiti svijest o zdravoj prehrani i pomoći svima onima koji žele jesti zdravo i kvalitetno ... Može vam, prema vašem metaboličkom statusu, izraditi individualizirani plan prehrane koji će biti u skladu sa vašim željama, potrebama i načinom života, istovremeno vodeći računa da vi, kao naš klijent, budete zadovoljni i s učincima tog programa.

 

Uz program zdrave prehrane, od naše kineziologinje možete dobiti i savjet za vježbanje.

bottom of page